آخرین برورسانی شرایط سرویس دهی در تاریخ : ۱۳ شهریور ۱۳۹۱ ۲۳:۵۸:۳۷

آپلود سنتر حق دارد هرگونه فایلی را که به گونه ای برای سرور خطر آفرین است را حذف و یا جایگزین نماید. فایلهایی که در زیر لیست شده اند، حق آپلود را ندارند:

    • عکسهای مربوط به مسائل جنسی.
    • عکسهایی که حقوق مولف آنرا نقض میکند (فاقد کپی رایت).
    • عکسهایی که مربوط به خصومتهای شخصی و یا قومی میباشد.
    • عکسهایی که به نحوی شامل متون و یا مفهوم تبلیغاتی غیرقانونی باشد.
    • عکسهایی غیر مجازی که به هر نحو قوانین دولت جمهوری اسلامی را نقض میکند.

درصورت آپلود عکس یا فایل هایی که شامل موارد بالا باشد، قوانین زیر بر آن اعمال خواهد شد:

    • فوراً دسترسی کاربر به آپلود سنتر و سایر سرویسهایش قطع خواهد شد.
    • حذف تمامی فایل هایی که کاربر در آپلود سنتر آپلود نموده است.
    • پیگیری آی پی (در صورت دستور مقامات قضایی).

تمام موارد بالا به صلاحدید آپلود سنتر بدون هیچ گونه اخطار قبلی برای همیشه اعمال خواهد شد.